Huisregels / veiligheid

Belangrijk om te weten
Ieder FNRS ruitersportcentrum heeft regels waaraan ruiters zich moeten houden. Zonder deze regels zou het er gevaarlijk worden. Je moet namelijk  weten wat op een manege wel en niet mag. Kijk voor meer informatie bij de Huisregels verder op deze pagina.
 
Ook zijn er regels waarin vermeld staat wat je moet doen als je je met meerdere ruiters in een rijbaan bevindt. Wie heeft er voorrang in de rijbaan? Wil jij weten welke regels er in de rijbaan gelden, kijk dan bij Rijbaanregels.
 
Ga jij wel eens met een paard of pony naar buiten? Dan zijn er veel regels die je moet weten, want je moet je buiten het manegeterrein houden aan de verkeersregels. We hebben dit in aanvullende regels voor buitenrijden beknopt beschreven. Lees deze pagina aandachtig door en onthoudt ze wanneer je op de manege bent.
 
Wij hopen dat ook jij je aan deze regels houdt, zodat iedereen plezier en natuurlijk veilig kan paardrijden!! 
 
Huisregels FNRS Ruitersportcentra
Ten behoeve van veiligheid en natuurlijk plezierig paardrijden kennen FNRS ruitersportcentra een aantal huisregels. Op deze ruitersportcentra is het belangrijk hierop te letten:
 • Een ieder dient zich in de accommodatie rustig te gedragen.
 • Tijdens lessen en wanneer anderszins ruiters rijden, dient rond en in de nabijheid van de rijbaan/rijbanen rust te heersen.
 • Behoudens de ruiters en de instructeurs die aan de lessen deelnemen mag niemand zich met de gang van zaken in de lessen bemoeien.
 • Er mag in de stallen, de stalgangen, op de rijbaan en te paard niet worden gerookt.
 • De rijbaanregels en de regels voor het buitenrijden dienen in acht genomen te worden.
 • Alcoholgebruik vlak voor of tijdens het rijden is niet toegestaan.
 • Stalgangen dienen leeg te zijn. Kruiwagens, emmers, voer, harnachementen e.d. mogen niet in de gangen staan/hangen. Manegepaarden mogen niet in de gangen worden gepoetst.
 • Aanwijzingen van de ondernemer en van door de ondernemer aangewezen beheerders dienen door iedereen te worden opgevolgd.
Rijbaanregels 
Net als in het verkeer gelden ook in de rijbaan regels. Als die er niet zijn, zouden er een hoop ongelukken gebeuren. Het is daarom belangrijk dat iedereen zich aan deze regels houdt.
 • Aanwijzingen van ondernemer, instructeurs en personeelsleden van het ruitersportcentrum dienen altijd opgevolgd te worden.
 • Bij het rijden dienen alle ruiters een goed passende veiligheidshelm met gesloten kinband en voorzien van de CE en EN-1384 markering te dragen.
 • Bij het rijden dienen alle ruiters rijlaarzen of jodphurs te dragen of stevige schoenen met een gladde doorlopende zool en een hak, gecombineerd met chaps.
 • Bij het rijden dienen de laarzen of schoenen ruim in de stijgbeugels te zitten.
 • Bij het rijden is het niet toegestaan grote, uitstekende en/of loshangende sieraden en losse kleding te dragen.
 • Het voornemen om in of uit de rijbaan te gaan moet luid worden aangekondigd.
 • Op- en afstijgen dient gestructureerd en op de A C lijn te geschieden.
 • De combinatie die op de linkerhand rijdt heeft bij het elkaar passeren op de hoefslag voorrang.
 • De combinatie die een snellere gang heeft en/of zijgangen rijdt heeft altijd voorrang.
 • Combinaties mogen elkaar niet snijden bij het passeren. Geef elkaar de ruimte.
 • Wanneer er meerdere combinaties rijden dan gaat het dressuurrijden voor springen (en mennen).
 • Het springen over een hindernis moet worden aangekondigd als er andere ruiters in de rijbaan rijden (bijv. "sprong vrij”).
 • Te paard, op een rijtuig en in de rijbaan mag niet worden gerookt.
Regels voor het buitenrijden
In de natuur paardrijden is geweldig, maar hou jij je eigenlijk wel aan de regels? Wij zetten ze hiervoor je op een rij, zodat jij precies weet waar je op moet letten. Wil jij met een paard of pony buitenrijden? Volg de cursus Certificaten Buiten Rijden bij Hippisch Centrum Bodegraven (op aanvraag).
 
De instructeur besluit of de ruiters over voldoende rijkunsten beschikken om deel te nemen aan een buitenrit. Zij moeten worden begeleid door een ervaren ruiter die gekwalificeerd is om leiding te geven (Ruiterbewijs).
 • De leider van de groep moet de ruiters van de groep voor vertrek instrueren over de commando’s die onderweg worden gegeven en ook over algemene gedragsregels bij de val van een ruiter, op hol slaan en dergelijke.
 • De leider van de groep beschikt over een mobiele telefoon met het alarmnummer, de nummers van het ruitersportcentrum en de dierenarts. Schakel het geluid van de mobiele telefoon tijdens de rit uit, in verband met mogelijke schrikreacties van het paard.
 • De leider van de groep heeft een reserve beugelriem en een scherp mes met afgeschermd lemmet bij zich.
 • Een groep die een buitenrit gaat maken mag structureel niet groter zijn dan 12 ruiters.
 • Een begeleidende fietser mag niet vlakbij of vlakachter het paard rijden.
 • Ruiters die op een manegepaard individueel naar buiten gaan, moeten in het bezit zijn van een geldig ruiterbewijs. Ruiters die op hun eigen paard naar buiten gaan, moeten worden gestimuleerd een ruiterbewijs te halen.
 • De huisregels en rijbaanregels gelden ook voor buiten rijden, voor zover van toepassing.
 • Bij het rijden in het donker of schemer dient de ruiter de wettelijk verplichte verlichting te voeren, volgens artikel 36 reglement ‘verkeersregels en verkeerstekens’ (RVV), 1990. De ruiter moet rood licht naar achteren stralen en wit of geel licht naar voren.
 • Het dragen van reflecterend materiaal aan paard en/of ruiter wordt sterk aanbevolen.
 • Bij buitenritten met minder ervaren ruiters/kinderen is de aanwezigheid van een ervaren ruiter gewenst, ter ondersteuning van de instructeur.